De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes


  • Gepubliceerd op:
    24 juni 2022
Actie Vakantiegeld Samen Delen van de samenwerkende kerken uit Apeldoorn

Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen.

Deze actie wordt ook door De Voorhof van harte ondersteund en aan meegewerkt.

De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en grote bereidheid om te delen. Dat de nood onder mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn ruim 1000 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van: € 191.124,08.

Daar zijn we stil van

Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 170 euro. Dat is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen.
Samen met de actie Apeldoorn geeft warmte, eerder dit jaar, is het enorme bedrag van bijna € 300.000 euro herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het
grote vertrouwen in deze actie en voor het geloof in samen delen! Zo'n 200 vrijwilligers zijn deze weken op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt.

Vakantiegeld Samen Delen wenst u een fijne zomer!
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl


Bijbeltekst van de dag