• Pastoralia 116: Christen zijn in coronatijd.

    Pastoralia 116: Christen zijn in coronatijd.

18 februari 2021

Bijbeltekst: Galaten 6 : 1 t/m 10.

Houdt u het vol? Hoe staat u erin? Veel mensen hebben grote moeiten met Covid 19 zelf, maar nu ook met de Coronamaatregelen, de harde Lockdown en de avondklok. Hoe gaat u daarmee om? Wordt u opstandig? Of legt u zich er maar bij neer, het is toch niet anders. Mensen moeten dealen met deze crises en ook christenen moeten dat. De titel van deze Pastoralia gaat daar ook op in. Maar hoe doe je dat? Geeft de Bijbel daar aanwijzingen voor? Laten we daar eens naar kijken samen.

Rolkoffer.
U hebt dat vast wel eens gezien, op televisie of in het echt. Tientallen toeristen die een rolkoffer achter zich aan slepen. Daarmee kan je deze tijd ook vergelijken. We zijn ongewilde toeristen op een ongewenste reis door een akelig land dat Corona heet. En we sleuren de hele tijd een rolkoffer met onze last achter ons aan. Voor even is dat geen probleem, er zitten gelukkig wieltjes onder, maar als je altijd dat ding achter je aan moet zeulen, dan wordt het iets anders. En daar komt nog bij dat hij steeds zwaarder wordt of zwaarder lijkt. Maar wat zit er nu in die rolkoffer ? Alles wat jou last bezorgt, je zorgen, je verdriet, je boosheid, ziekte en zwakte en moeiten. Echter de rolkoffer is bij de ene zwaarder dan bij de ander. Waar zit dat dan in? Twee redenen waarom de koffer zwaarder lijkt en twee waardoor hij lichter kan zijn. Hij kan zwaarder zijn door je zonden, die er ook nog in kunnen zitten. En hij kan zwaarder zijn omdat je er alleen aan zeult. Hij kan lichter zijn omdat je als christen, berouw hebt van je zonden en vergeving voor je zonden hebt gevraagd. Zij zijn je dan door Christus bloed vergeven en dus hoef je deze last niet meer mee te zeulen. En je hebt je leven in Christus hand gelegd. Zijn juk op je genomen. Hij draagt nu jou en je last, Mattheüs 11 : 28 – 30. Daardoor heeft een christen dus meer lucht, meer ruimte. En dan zegt Paulus in onze Bijbeltekst, “draagt elkaars lasten”, vers 2. ‘Wat, moet ik nu ook nog die rolkoffer van die ander mee gaan zeulen’? ‘Dat meen je niet, toch’? Nee, dat meen ik niet en dat bedoelt Paulus kennelijk ook niet, want in vers 5 zegt hij; “Want ieder mens moet zijn eigen last dragen”. ‘Oef, gelukkig, maar wat bedoelt hij dan’? Paulus bedoelt dat wij elkaar moeten steunen in liefde, elkaar aanmoedigen en opmonteren en bemoedigen. In liefde er voor elkaar zijn. Vers 2 vervolgt namelijk “zo leeft u de wet van Christus na”. Welke wet? Nu onder andere deze; “hebt u naaste lief als u zelf”. En zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief; “Dit is Zijn gebod, dat we geloven in de naam van Zijn zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in God en God blijft in hem”, 1 Johannes 3 : 23 en 24. Door er te zijn voor die ander, maak je zijn last lichter. Hij of zij staat er niet meer alleen voor. Dat geeft verlichting. Ineens lijkt die rolkoffer een stuk lichter dan hij in werkelijkheid is. Maar doen we dat ook als christen?

Rollenband.
Wanneer een auto is gerepareerd of voor een grote beurt moet, dan komt hij vaak op de rollenband. Dat is een band waarop verschillende dingen getest kunnen worden. Nu dan, de Coronacrisis is voor ons christenen een soort rollenband. We worden getest. Leven we echt wel volgens Bijbelse principes ? Christenen zijn ook mensen en ook wij hebben de neiging om primair te reageren. En die reactie is vaak; ik eerst. Mijn belangen voorop. En zo’n rollenband laat zien hoe het met ons staat. Worden we opstandig en gaan we ongehoorzaam zijn of misschien wel erger, rellen? ‘Viruswaarheid’ en anarchisten roepen om het hardst dat we leven in een dictatuur. ‘Kijk maar naar de avondklok’, zeggen ze dan. ‘Die harde lockdown en de handhaving daarvan lijkt wel op een politiestaat’. Maar vervolgens leggen zij ons de dictatuur van de chaos en de straatterreur van rellen op. Wat moet ik nu als christen? Laten we dan ons tot Gods Woord wenden. Romeinen 13 : 1; “Iedereen moet het gezag van de Overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld”. Het huidige gezag dat is de regering Rutte. Dat gezag moet je dus erkennen en dus gehoorzaam je. Waarom? Allereerst omdat God dat wil. En ten tweede omdat de regering het beste met ons voor heeft. De Coronamaatregelen beschermen ons. ‘Is dat helemaal afdoende dan ? Er is toch veel op aan te merken’? Dat kan. Afdoende bescherming geeft alleen God . Hij is de God van het leven. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen. En als de Overheid een bepaald gedrag van ons verlangt, dat aantoonbaar tot op zekere hoogte werkt, dan doe je dat gewoon. ‘Maar de Calvinistische leer leert toch ook dat je God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen’? Dat klopt, maar dat geldt alleen wanneer de Overheid iets van je verlangt dat tegen Gods wil ingaat. Helaas, wordt er van deze regel nogal eens misbruik gemaakt. Maar dan geef je aanstoot. We moeten dat vermijden als christenen. Wanneer het aanstoot geeft dat er kerken zijn waar men nog met 30 of zelfs meer leden samenkomt, terwijl de coronamaatregelen dat vragen niet te doen, dan geef je aanstoot en doe je de zaak van de Heer schade. Dan zegt Paulus; “Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe”, Romeinen 14 : 16. En in vers 13b van Romeinen 14 zegt hij; “maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren”. Het gedrag van Christenen kan de naam van Christus schade toebrengen, laten we daarvoor oppassen. Bovendien houden we ons aan de regel omdat we het leven van de zwakken en zieken in gedachten hebben. Zij mogen niet de dupe worden van ons verkeerde gedrag. Integendeel we moeten “voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten”, zegt vers 10 van onze Bijbeltekst. Maar kunnen we dat wel?

Rolmodel.
Dat is een lastige vraag voor ons. Want al lijkt het misschien dat we de rollenband goed doorstaan, het testrapport laat ook iets anders zien. De auto lijkt prima in orde, maar onder de motorkap is niet alles pluis. Vanuit onszelf kunnen we dit namelijk helemaal niet. Ook bij ons leven opstandige gedachten. En zijn we het allemaal behoorlijk zat. Zouden we het liefst nergens meer rekening mee houden en gewoon onze eigen gang gaan. En dat is menselijkerwijs ook heel begrijpelijk. We zijn namelijk niet anders dan andere mensen, die Jezus niet kennen. We zijn vaak helemaal geen rolmodel voor onze omgeving. Maar dan hoor je weer van een initiatief of een actie opgezet door niet christenen en dan wordt je beschaamd. Waar halen we dan onze inspiratie vandaan? Ons Rolmodel is Jezus Christus. Hij die alles voor ons over had, ja, zelfs Zijn leven voor ons gaf. Hij ontfermde zich in liefde over de zieken, de zwakken, de armen en de verworpenen. Bij Hem is niet belangrijk wat je bent, maar wie je bent. Hij ziet je staan. Hij kent je noden. En van ons christenen wordt verwacht dat we Hem naleven. ‘Maar dat kunnen we toch niet’? Nee, uit onszelf niet, maar als we Hem als onze Heer en Redder hebben aanvaard, ons leven in Zijn hand hebben gelegd, dan geeft Hij ons Zijn Geest. En die Heilige Geest komt in ons wonen. Daarom roept Paulus ons op niet te zaaien in de akker van je zondige natuur, dus doen wat jij wilt, maar te zaaien op de akker van de Geest, doen wat Hij wil, vers 8 van Galaten 6. Door de Heilige Geest kunnen wij doen wat Hij, Christus, ons Rolmodel, wil. We zullen oogsten wat we zaaien ( vers 7 ). We kunnen het niet alleen volhouden in deze Coronatijd, maar we kunnen zelfs een ander tot steun zijn in de kracht van Gods Geest, door Christus. “Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is”, vers 9. Er is licht aan het eind van de tunnel. Gods helder stralende licht. Hij helpt ons er door heen. Leg daarom uw leven in Zijn hand, neem Zijn juk op je en Hij zal je rust geven. Met Hem komen we hierdoorheen, zeker weten.
F.L.


Bijbeltekst van de dag