• Pastoralia 123: In vuur en vlam ?!

    Pastoralia 123: In vuur en vlam ?!

27 mei 2021

Bijbeltekst: Handelingen 2 : 1 t/m 13.

Sta jij wel eens in vuur en vlam voor iets? Of voor iemand? Misschien wel in de afgelopen corona periode. Tijdens de eerste lockdown waren er mensen die in vuur en vlam stonden voor de mensen werkzaam in de zorg. Overal werden er dingen georganiseerd om de verpleegkundigen en artsen een hart onder de riem te steken. Men liep zich het vuur uit de sloffen om hen te steunen. Maar nu maanden later lijkt het er zelfs niet meer op. Integendeel ze krijgen te maken met agressie. Van dat eerste vuur is niets meer over. Het lijkt er zelfs op dat ze nu te vuur en te zwaard bestreden worden. Niets lijkt te deugen, veel kritiek op de vaccinatie strategie en dergelijke. Soms lijkt dat ook wel het geval met je geloofsleven. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan? En hoe kan je dat weer ombuigen? Laten we daar eens naar kijken samen.

Eerste liefde.
Het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is uitgestort. In ons Bijbelgedeelte kon je lezen hoe dat ging. De beschrijving is kort en bondig. Lucas wijdt er niet veel over uit. Waarom niet? Omdat het niet gaat om die uitstorting zelf. Het is geen spektakel waaraan je je moet vergapen. Het gaat om de Geest zelf en om de werking van de Geest. En wat dan specifiek? Wel; wat de Geest ons te melden heeft. Hij wijst ons naar en op Christus. Dat is alles wat de Heilige Geest wil. Kijk niet naar mij, kijk niet naar wat er allemaal gebeurd als ik wordt uitgestort op de discipelen, maar richt je blik, je hart op Jezus Christus. Want kijk maar wat er gebeurd, de discipelen die doordat ze de Geest van Christus ontvingen, met Hem gezalfd werden, werden Apostelen, gezondenen, En meteen begonnen ze met hun taak, de prediking van de blijde boodschap van de redding door Jezus Christus. En kijk eens wat dat voor resultaat heeft; “Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend”, Handelingen 2 : 41. De kerk groeide in één dag en na één preek met 3000 leden. Dat is ongekend, kom daar vandaag maar eens om. Nu kan je zeggen; ‘ja, ze werden begoocheld door het spektakel van al die talen die er werden gesproken’. Maar dat denk ik niet, want er staat vervolgens; “ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed”, Handelingen 2 : 42. Dat doe je niet als je alleen maar onder de indruk bent van een spektakel. Het effect daarvan is snel uitgewerkt. Dat heeft iets weg van die verkoper aan de deur, die je een mooi verhaal op de mauw spelt, je gaat daar onder de indruk op in en koopt een abonnement. Maar de dag erna vraag je jezelf af of dat nu wel zo slim was en je besluit het abonnement te annuleren. Maar deze nieuwe gelovigen zijn echt overtuigd en blijven trouw aan hun keus. Misschien herken je iets van je eigen geloofskeuze erin. Op een bepaald moment ontdekte je bij jezelf dat je je leven verder wilt delen met de Here Jezus Christus. Je was al die tijd naar iets op zoek geweest dat zin gaf aan je leven. Je ontdekte dat dat iets Iemand was en je besloot, met Hem wil ik voortaan verder. Je ging naar Belijdeniscatechisatie of nog een stap eerder, je besloot je bij een kerk te melden en na die eerste stap ging het verder. Misschien herinner je je nog het elan wat je geloof toen bezat. Ja, je stond in vuur en vlam. Je kon het over niets anders hebben. En de dag van je Belijdenis of je Doop en Belijdenis was een waar feest voor je. En je familie, vrienden en broeders en zusters waren er getuigen van. Het voelde alsof je verliefd was, zo blij en gelukkig. Het was als je eerste liefde. Doordat je ging geloven en voor Jezus Christus koos kwam de Heilige Geest in je, of was het andersom?

Hernieuwde liefde.
Maar nu, jaren verder, is er niet veel meer over van dat vuur van je eerste liefde. Het leven ging er over heen. Je hebt van alles meegemaakt, waar je jezelf doorheen hebt moeten worstelen. Of je hebt het zo druk gehad, met werk, met de kinderen die God je gegeven heeft. Je hebt nauwelijks nog tijd voor jezelf. En dan raakt je geloof op een laag pitje. O, je gaat wel trouw naar de kerk en je doet mee met het kerkelijk leven. Maar het lijkt allemaal wat op de automatische piloot te gaan. En je maakt je daar zorgen over. Gefeliciteerd ! Het is met jou nog niet zo slecht. Het kan erger. Kijk maar wat Jezus zegt over de gemeente van Efeze in Openbaring 2 : 4; “Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven”. In de oude vertaling staat; dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Wat wil dat zeggen? Ik denk dat met die liefde van weleer onder andere bedoelt wordt de zoekende liefde voor Jezus Christus. Ze zijn opgehouden de Heer te zoeken. Ze zijn gearriveerd, zal ik maar zeggen. O, zeker ze doen aan onderhoud. Verkeerde mensen en zaken worden niet verdragen en daar wordt tegen opgetreden, Openbaring 2 : 2 en 3. Maar dat is meer op de winkel passen en niet in vuur en vlam staan voor de Heer. Er op uit trekken en getuigen van zijn grote liefde. En Jezus roept hen op dat leven achter zich te laten. Wat zegt dat nu tegen jou? Allereerst heb ik je gefeliciteerd. Blijkbaar laat het jou niet koud hoe je er voor staat. Maar dat is niet jouw verdienste. Je hebt immers als gelovige de Heilige Geest ontvangen. Die leeft in jou. En gelukkig is Hij aan het stuur als jouw leven op de automatische piloot gaat. Zo raak je niet uit koers, daar waakt Hij over. Maar Hij werkt ook in jou. Dat knagende gevoel, dat stemmetje dat tegen je zegt; het gaat niet goed. Dat is de Geest die tot je spreekt. Hij blijft dat net zo lang doen tot dat je actie onderneemt. Het is enigszins te vergelijken met de relatie in je huwelijk. Als beide huwelijkspartners het zo druk hebben dat ze elkaar uit het oog dreigen te verliezen dan ontstaan er ook wrijvingen. Bijvoorbeeld ruzies om kleinigheden. Waar je, achteraf, het belachelijke ervan inziet. Maar het zijn signalen dat er iets niet goed zit. En als je verstandig bent dan zet dat je aan tot actie. Het moet anders. ‘Maar hoe doe je dat’? Probeer je in herinnering te brengen waarom je zo enthousiast was toen je voor Jezus koos. Als je dat weet weet je ook wat je nu laat liggen. Toen je Hem leerde kennen wilde je alles van Hem weten. Je was zoekende naar Hem, naar het hart van de Heer. Je las alles wat los en vast zat om maar zoveel mogelijk over Hem te weten te komen. En je zocht Hem op in je gebed in je kamer. Wat moet je dus doen? GA WEER OP ZOEK. En zoek zijn aanwezigheid op. Creëer voor jezelf een plekje in huis en een tijdstip op de dag dat je alleen met Hem doorbrengt. ‘Werkt dat dan’? Zeker weten. Ook dat lijkt op een huwelijksrelatie. Wanneer twee partners besluiten meer tijd met elkaar te nemen, alleen met elkaar, samen iets leuks ondernemen. Dan hernieuwd de liefde vaak weer. Want je ziet weer de leuke kanten van je partner. Zo gaat het ook in het geloof, door weer tijd te nemen voor Jezus, hernieuwd de liefde weer. En Hij zal jou zeker niet teleurstellen, dat weet ik zeker.

Eeuwige liefde
“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden”, 1 Johannes 4 : 10. Want weet je Zijn liefde ging aan onze liefde vooraf. Die liefde was er al vanaf het begin van deze wereld en zal er tot aan het einde toe zijn. En zelfs daarna nog. Hij heeft jou lief en zo wordt het mogelijk om Hem lief te hebben. Maar dan moet je jezelf wel open stellen, jezelf beschikbaar stellen voor die liefde, want anders werkt het niet. Luister dus naar de Geest, bedroef Hem niet, laat je gezeggen en laat je weer in vuur en vlam zetten. En dit is een vlam en een vuur dat niet verbrand, maar verwarmd. Het is ook een aanstekelijk vuur, dat anderen aansteekt. Dus “breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger”, Openbaring 2 : 5b. Daar wordt je gelukkig van, niet maar voor even, maar voor eeuwig. “Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat”, Openbaring 2 : 7b. Wie wil dat nu niet? Bij je Geliefde zijn op de nieuwe hemelaarde, Jezus Christus onze Heer, voor eeuwig en altijd.
F.L.


Bijbeltekst van de dag