Skip to main content
  • Pastoralia 129: Jezus gaat ons voor, wij volgen ?!

    Pastoralia 129: Jezus gaat ons voor, wij volgen ?!

23 september 2021

Bijbeltekst: Johannes 8 : 12

Vindt u het ook zo moeilijk om keuzes te maken in het leven? Je weet niet wat de consequenties van een keuze kan zijn. Misschien hebt u er wel behoefte aan dat iemand u bijstaat met goede raad. Maar ja er zijn keuzes waar niemand je bij helpen kan, want andere mensen kunnen ook niet in de toekomst kijken. Ook zij kunnen niet tot in de finesse de consequenties van een keuze overzien. O, zeker, tot op zekere hoogte kan men de gevolgen inschatten. Maar dat is ook maar beperkt. Waar kan je dan terecht of beter bij wie kan je dan terecht? En wat moet ik dan doen? Laten we daar eens over nadenken samen.

Hij voorop.
Wanneer je op onbekend terrein komt, of naar een plaats moet waar je nog nooit geweest bent, dan gebruik je met de auto een ‘TomTom’. Hij wijst je precies waar je heen moet. Maar dan ben je in een gebied met gebaande wegen. Er zijn ook onbekende terreinen waar geen wegen zijn. Dan maakt men veelal gebruik van plaatselijke gidsen. Dat kan bij een bergtocht in de Alpen of op een safari in Afrika. Of wanneer je in de woestijn op verkenning gaat. Zo is het ook in het leven van alle dag. We kunnen zelf heel wat zaken overzien en kunnen de gevolgen van sommige keuzes wel inschatten. Als je teveel geld uitgeeft, dan is het gevolg dat je rood komt te staan. Of als je teveel alcohol drinkt, dan kan het gevolg zijn dat je dronken wordt. We weten dat, maar soms kiezen we er voor om dat te negeren, met alle gevolgen van dien. In ieder mens zit een geweten. En dat geweten waarschuwt je soms. Luister ernaar, dat voorkomt een hoop ellende. Toch zijn er ook allerlei dingen, waar wij voor kunnen komen te staan, waarvan we de consequenties op de langere termijn niet kunnen overzien. Neem bijvoorbeeld het Coronavaccin. Moet je nu wel of niet jezelf laten vaccineren? Wat voor gevolgen heeft dat op langere termijn? Hoe kom je nu aan een antwoord hierop? Zelf tasten we in het duister. Wat moet je dan doen? Je moet het licht erop laten schijnen van hen die er verstand van hebben. Nee, niet van die zelfbenoemde zogenaamde deskundigen, zoals een dansleraar, die geen enkel verstand van infectieziekten heeft of medische scholing. Maar van een immunoloog, een medisch specialist of professor, die er voor doorgeleerd heeft. En in het geval van het Coronavaccin zul je merken dat er vele broodje-aap verhalen de ronde doen, die kant nog wal raken. Maar hoe weet je nu of je in het leven de juiste keuzes maakt in je geloof? Hoe weet ik nu welke weg ik moet gaan als christen? Onze Bijbeltekst zegt dat overduidelijk. Volg mij, zegt Jezus. Eigenlijk is de vraag die we stellen een vragen naar de bekende weg. We zijn volgelingen van Jezus, zeggen we. We zijn christen, volgeling van Christus, leerling van Christus. Dus is het logisch dat de volgeling ook daadwerkelijk volgt, die, van wie hij zegt te volgen, namelijk Christus Jezus. En wat voor voordeel heeft dat dan voor ons? Wie Jezus volgt loopt in het licht. Je zult nooit meer last hebben van de duisternis, waarin je niets ziet. Onze ervaring met duisternis is enigszins vertekenend, want echte duisternis kennen we niet meer in onze omgeving. Er is altijd wel ergens licht, van lantaarnpalen of van huizen. Maar in vroeger tijden was dat wel anders. Donker was ook vaak echt donker. En de verlichting in steden was ook lang niet optimaal. Zelf heb ik eens echte duisternis meegemaakt. In een zoutmijn in Hallstadt in Oostenrijk. We kregen een rondleiding diep onder de grond door een gids. Op een bepaald moment zei hij dat hij even het licht uit zou doen, zodat wij konden ervaren hoe donker het in zo’n mijn kan zijn. Het was zo donker, dat ik zelfs mijn eigen hand, die ik tegen mijn neus hield, niet kon zien. Nu, dat is echte duisternis. En wie God niet kent, leeft in een dergelijke duisternis. Die ziet geen hand voor ogen. Maar daar is Jezus. Johannes zegt, Hij is het vlees geworden Woord, Johannes 1. En psalm 119 zegt: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad”, vers 105. Nu zegt dat Vleesgeworden Woord, Jezus Christus, Ik ben het licht der wereld. Hij is het licht én de lamp ineen. En “Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”, zegt onze Bijbeltekst.

In Zijn geest.
Is dat niet een beetje vreemde zin? En dan vooral het laatste deel, maar heeft licht dat leven geeft. Wat bedoelt Jezus daar nu mee? Kijk, dat we als we Hem volgen niet meer in de duisternis zullen lopen, nou dat begrijpen we wel. Maar dit laatste gedeelte? Toch is dat niet zo vreemd. Om nog even terug te komen op mijn avontuur in die zoutmijn, in zulke dichte duisternis groeit niets. Want organismen hebben doorgaans zonlicht nodig om te groeien. Zonlicht geeft warmte en energie. Jezus zegt hier eigenlijk, wie in mijn licht leeft, die zal groeien en bloeien. Want Ik geeft hem ‘energie’, de kracht van het geloof. Hij/ zij zal de warmte van Gods liefde ervaren. Daarom moeten we Hem volgen. Dat is voor ons van levensbelang. En hoe doe je dat dan? Jezus doet het voor. Op tal van plaatsen in de Bijbel geeft Hij ons het goede voorbeeld en ook in Zijn preken, zoals “de Bergrede” vertelt Hij ons hoe wij leven moeten. En Hij vraagt ons Gods wil te doen, ja, sterker nog als we dat doen, zegt Hij, dan zijn we zijn broers en zussen. “Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, die is mijn broer en zuster en moeder”, Mattheüs 12 : 50. Dat vraagt Hij van ons. Omdat het ook Zijn diepste wil is om de wil van de Vader te doen. Daarvoor is Hij naar deze aarde gekomen, om de wil van Zijn Vader te doen. Daarom wil Hij ook dat wij de wil van Zijn Vader doen. Goed voorbeeld, doet immers goed volgen. Zijn voorbeeld moeten we dus volgen. Maar het heeft ook voor onszelf betekenis. Het is maar niet een volgen van Jezus, om te imiteren. Nee, zegt Jezus in Johannes 9 : 11; “We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en Zijn wil doet”. De wil van God doen, Jezus daarin volgen, zoals Hij heeft voorgedaan, is van levensbelang. Ja, van eeuwig levensbelang zelfs. En zo geeft licht leven, eeuwig leven. Dus wandel in dat licht.

Door Zijn Geest.
‘Ja maar misschien kan ik dat wel niet en als het me wel lukt, misschien houd ik het niet vol’. Dat is een terechte opmerking, want vanuit onszelf kunnen we dat ook niet. Wij laten ons telkens afleiden van het doel. We zijn net als schapen. We dwalen zomaar weg, omdat we even verderop een mals polletje gras zien staan. Maar de Herder stapt wel door en toch verliest Hij zijn schaapje niet uit het oog. Volgen is een werkwoord. We moeten Jezus volgen. Dat betekent dat we niet op onze geestelijke krent moeten blijven zitten, maar Hem met de daad ook echt volgen. De handen uit de mouwen. Werk aan de winkel. Allereerst aan onszelf. Dagelijks moeten we ons gehoorzaam overgeven aan de wil van God. ‘Maar hoe dan’? Door te vragen om de hulp van de heilige Geest die aan ieder kind van God gegeven is. Een ieder die Jezus Christus als zijn Heer en Redder heeft aangenomen, die heeft de Geest ontvangen. En dan schrijft Paulus; “Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil”, Romeinen 8 : 5. En wat wil de Geest? Die wil de wil van Vader doen, want het is de Geest van Christus die in u woont. Doet u dat, laat u zich leiden door de Geest, dan leeft u in het licht. Het licht dat eeuwig leven geeft. En je hoeft er niet aan te twijfelen of je een kind van God bent. Want “de Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn”, zegt Paulus in Romeinen 8 : 16. En vindt je het moeilijk om Jezus te volgen ? “De Geest helpt ons in onze zwakheid”, Romeinen 8 : 26. Alle reden om het dus aan de Geest over te laten en je leven in Gods hand te leggen. Want Hij geeft je de kracht en de moed en de mogelijkheden om je Heer en Redder te volgen in het doen van de wil van Zijn Vader, die onze Vader is, in en door Christus Jezus. Kom op! Laten wij volgen, de Heer gaat voorop.
F.L.