• Pastoralia 133: God geeft je wat je nodig hebt.

    Pastoralia 133: God geeft je wat je nodig hebt.

18 november 2021

Bijbeltekst: 1 Johannes 5 : 11 t/m 15.

Worstelt u daar ook weleens mee? U hebt tot God gebeden en Hem om iets specifieks gevraagd, maar u krijgt het niet. Of u moest heel lang wachten tot u kreeg waarom u Hem gevraagd had. Maar God verhoord toch alle gebeden? Hij wil toch voor Zijn kinderen zorgen? Waarom krijg ik dan niet waarom ik vroeg? Waarom moest ik zo lang wachten? Hoe zit dat? Laten we daar samen eens naar kijken. Hiermee sluit ik de drieluik over het gebed af. Wat zegt de Bijbel erover en wat kunnen we daarvan leren?

Je vraagt.
We zagen in de vorige Pastoralia dat God graag wil dat wij Hem vragen. Hij wil een relatie met ons. Zoals een vader met zijn kind. Natuurlijk zal Hij ons niet onthouden wat we nodig hebben, maar we moeten Hem er wel om vragen. Dat versterkt de relatie met Vader. Maar dan rijst de vraag; mogen we alles vragen? Het antwoord daarop is ronduit, ja. We mogen alles aan Vader voorleggen en aan Hem vragen. Maar er zijn wel een paar dingen waar we rekening mee moeten houden. Ten eerste mogen we niet vergeten dat we met God te maken hebben. Dat vraagt dus om een eerbiedige houding en betekent dat we niet brutaal van Hem dingen moeten gaan eisen. In een oude berijming van Psalm 81 : 8 stond “eist van Mij vrijmoedig”, maar gelukkig is dat in de nieuwe berijming veranderd in “bid van Mij vrijmoedig”. Wij hebben niets te eisen, God laat zich niet dwingen en wij verdienen niets. Alles wat we uit zijn hand ontvangen is genade. Daarom past ons eerbied. Wel mogen we pleiten op Gods beloften, want ook dat zegt de Psalm in vers 8; “pleit op Mijn verbond”. Maar dan moeten we wel Gods beloften kennen. En daarvoor moet je je Bijbel lezen. Ten tweede wanneer je God om iets vraagt moet dat wel in Zijn wil zijn. “Als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil”, vers 14b van onze Bijbeltekst. Dat betekent dat we niet iets moeten vragen wat zondig is in de ogen van God. Waarmee we onszelf of onze naaste kwaad mee berokkenen. In de oudheid, zo rond het begin van onze jaartelling, kwam het nogal eens voor dat, in het Romeinse rijk bijvoorbeeld, men de diensten van een waarzegster of iets dergelijks inriep, om een vervloeking uit te spreken over een tegenstander of iemand aan wie je een hekel had. In opgravingen in Pompeï heeft men tal van potscherven gevonden met een vervloeking of verwensing er in gekrast. Maar daarmee berokken je je naaste dus schade. Je doet kwaad en geen goed. En dat wil God niet. Mede daarom heeft Hij dit soort praktijken ook verboden in Israël, Deuteronomium 18 : 9 t/m 14. ‘Nou’, zal je misschien zeggen, ‘we leven in de 21ste eeuw hoor, dat doen we niet meer’. Maar verwensingen zijn van alle tijden. Alleen zoiets kan je niet van God vragen, daar zal Hij geen gehoor aan geven, want dat ligt niet in Zijn wil. Tenslotte wanneer we Hem iets vragen moeten we erop vertrouwen dat we reeds ontvangen hebben wat we vroegen. Kijk maar wat Johannes in vers 15 zegt van onze Bijbeltekst. “weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben”, vers 15b. Is dat niet wat optimistisch? Is dat wel terecht? Allereerst is de boodschap van deze tekst van Johannes het volgende. Je moet je vertrouwen op de Heer stellen. En Deuteronomium 18 : 13 leert ons dat ook; “U moet volledig op de Heer, uw God gericht zijn”. Je moet alles van Hem verwachten. Dat is geloof. Op Hem vertrouwen en alles van Hem alleen verwachten. En zegt Johannes, dan heb je het reeds ontvangen. Dus als je vraagt moet je ervan uitgaan dat je het ook krijgt, alsof je het al hebt gekregen. Want God wil het goede voor jou.

Je ontvangt.
In het geloof hebben wij reeds ontvangen wat we gevraagd hebben, zegt Johannes. ‘Nou, mooi niet’, hoor ik je misschien teleurgesteld zeggen. Nu heb je twee keuze mogelijkheden. Je zegt dat Johannes te goedgelovig is of je vraagt jezelf af; wat zou de reden kunnen zijn dat ik nog niet gekregen heb waarom ik gevraagd heb? Want daarvoor kunnen redenen zijn. Allereerst kom ik terug op het voorgaande. Is dat wat je gevraagd hebt wel in overeenstemming met Zijn wil? Misschien heb je wel iets gevraagd dat niet goed voor jou of voor je naaste is, ookal besef je dat misschien zelf niet. Of misschien ben je er nog helemaal niet klaar voor om te ontvangen wat God je geven wil , maar heb je dat zelf niet door. En dan nog dit. God wil ons alles geven wat we nodig hebben. Dat is iets anders dan dat God ons alles geeft wat we wensen en verlangen. Een voorbeeld, misschien wens je wel dat je heel rijk wordt. Maar rijkdom brengt mensen ook in verleiding. Het kan je tot kwade dingen brengen. Er zijn nogal wat rijken die denken dat ze boven de wet staan en alles maken kunnen. De kranten staan er soms vol mee. Bovendien zegt 1 Timotheüs 6 : 10 niet voor niets; “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht”. Dus is de kans heel groot dat jouw wens tot schade aan je ziel kan leiden. Dan zal God jouw wens niet vervullen. God is geen wensput, maar Hij is een zorgzame en liefhebbende Vader. Daarom geeft Hij wat je nodig hebt. Hij geeft je genoeg om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. En er kan nog een reden zijn waarom God niet geeft wat je vraagt. En dat is wanneer je een zonde in je leven koestert. Een zonde waarvan je weet dat God dat niet wil. Maar je weigert daaraan te werken. Je blijft aan die zonde vasthouden. Terwijl je weet dat dit niet goed is. Je weigert God te gehoorzamen. Dan kan het zijn dat Hij niet naar jou wil luisteren. Begrijp me goed, het gaat niet om zonde doen in het algemeen. We doen allemaal zonde, elke dag opnieuw. Maar we vragen Hem om vergeving en willen leven zoals Hij dat van ons vraagt, met vallen en opstaan. Dan onthoudt God ons zijn gunst niet. Dan wil Hij wel naar ons luisteren en ons schenken wat we nodig hebben. Maar als we willens en wetens tegen God blijven zondigen en Hem hardnekkig ongehoorzaam zijn, dan wendt Hij zich van ons af. Dus moet je bij jezelf onderzoeken of er iets is dat God verhinderd om jou te geven waar je om vroeg.

Je moet wachten ?
Is dat echter niet zo, is er niets tussen jou en God, dan kan het zijn dat Hij ons laat wachten. Ook daar kunnen redenen voor zijn, allereerst kost het soms tijd om datgene wat jij vroeg te laten gebeuren, omdat de omstandigheden daar nog niet rijp voor zijn. Daarom laat Hij ons wachten, terwijl Hij alles zo leidt dat kan gebeuren waarom je vroeg. Het kan ook zo zijn dat jijzelf er nog niet klaar voor bent, terwijl je van jezelf dacht dat wel te zijn. Dan werkt Hij ook aan jou. En maakt jou gereed om Zijn gaven te ontvangen. Bijvoorbeeld, je hebt een kinderwens, maar jij of je partner zit met zichzelf in de knoop en is er nog helemaal niet klaar voor om een kind te kunnen verzorgen en op te voeden. Dan kan God wachten met het vervullen van je kinderwens. En wanneer je er dan klaar voor bent, dan kan Hij je die wens vervullen. En soms moeten we gewoon wachten omdat God iets veel mooiers voor ons in gedachten heeft dan wij onszelf zelfs maar kunnen voorstellen. Dat kan soms betekenen dat wij het in een andere vorm ontvangen dan we dachten.  En gedurende dat wachten is het voor ons zaak om geduldig te wachten en gedurig te bidden. Blijf volhouden! Psalm 37 roept je daar ook toe op; “Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst”, vers 34. En dan ook vers 5 van deze Psalm; “Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen”. En ik kan er van getuigen, ik heb het in mijn leven ook meegemaakt. Het komt allemaal goed. “Want wie de Zoon heeft, heeft het leven”, vers 11 van onze Bijbeltekst. Het eeuwige leven, maar ook een leven hier en nu onder de gunst van de Heer en in Zijn liefdevolle zorgen. Daar mag je op vertrouwen en op rekenen. Zeker weten!
F.L.

 


Bijbeltekst van de dag