• Wandelen met Wijsheid: Gods bescherming.

    Wandelen met Wijsheid: Gods bescherming.

06 oktober 2022

Verbijsterd het u ook wel eens hoe mensen kunnen zijn? Laatst zag ik een paar documentaires over Bill Cosby en over Ghislaine Maxwell. Je snapt niet hoe dit allemaal kon plaatsvinden en dat jaren lang. Verbaast ben ik soms over hoe mensen zijn en hoe mensen redeneren. Maar de vraag is, is dit zo ongewoon? En hoe kunnen we onszelf tegen deze uitwassen beschermen? Wat kunnen we er zelf tegen doen? Wat leert de Bijbel ons daarover? In deze Wandelgesprekken wil ik daar, aan de hand van Spreuken, eens bij stil staan.

SPREUKEN 4 : 1 T/M 27

LUISTEREN
Dit hoofdstuk begint met een oproep. De oproep is luisteren. Luisteren naar lessen. De lessen van je ouders, van je leraren, van de dominee en van de ambtsdragers. ‘Maar waarom, zou ik’? Dat zegt vers 2; “Wat ik leer is waardevol”. Maar waarom zijn die lessen waardevol? Omdat het lessen van Wijsheid zijn, daarom zijn ze waardevol. Ze geven je inzicht in hoe het echt zit. Ze breken door het klatergoud van de wereld heen en laten je zien hoe verraderlijk en verknipt de wereld is. Het is niet alles goud wat er blinkt. En als je naar deze wijsheid handelt dan gaat het je goed. Want wie met wijsheid zijn levensweg gaat die gaat zijn weg met bescherming. Wanneer je de weg van de wijsheid bewandeld zegt de Spreukendichter dan “zul je onbelemmerd voortgaan, nergens zul je struikelen, al ga je nog zo snel”, vers 12. Maar hoe kan dat dan? Dat kan omdat je, als je naar de lessen van de wijsheid luistert, een goed moreel kompas hebt. Je weet dan welke weg je moet kiezen. Wat je wel en wat je niet moet doen. En dat nu is er mis in de wereld. Daar luistert men alleen naar zijn eigen gevoel. “Het is goed omdat het goed voelt”, hoor je vaak. Maar wij weten, als het goed is, wel beter. De mens is vanuit zichzelf slecht. We zijn zondige mensen. Onze wil, ons geweten, ons gevoel is door de zonde aangetast. En de bewijzen ervan zie je rondom je in de wereld. Het behoeft ons dan ook niet te verbazen dat veel mensen in de wereld geen moreel kompas hebben. O zeker , het kan ons wel verbijsteren als we ineens met die uitwassen geconfronteerd worden, maar het moet ons niet verbazen. Zegt Openbaring 22 : 11 niet; “Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten en wie onrein is zal nog onreiner worden”? Het moet ons niet verbazen wanneer mensen hun machtspositie misbruiken om onrecht te doen en onheil aan te richten, zoals Bill Cosby en Ghislaine Maxwell. En niet zo lang geleden hoorde ik een moeder trots hoog opgeven over het feit dat haar dochter in de Playboy had gestaan. Ik dacht toen; je bent niet goed ! Maar als je geen moreel kompas hebt is dit heel gewoon. En zeg nou zelf, kijken wij nog op van bloot op televisie of van Billboards met half geklede mensen? Het is zo gewoon geworden in onze wereld, dat ook wij er niet meer van opkijken. Maar dat maakt het nog niet goed. Ik hoorde laatst iemand spreken over de vertrutting van Nederland. Het was in het kader van een discussie over het feit dat steeds minder vrouwen en meisjes topless zonnen. Dat werd als negatief neergezet. Maar ik denk dan, hoezo negatief? Aan de ene kant is er de hele Me Too ellende en aan de andere kant vindt je het erg als men weer terug lijkt te keren naar goede zeden. De goede zeden naar de lessen uit de Bijbel, de lessen van de Wijsheid. Dat is niet negatief, maar dat is juist goed. Want naar die lessen luisteren geeft bescherming.

BESCHERMING
Laat je hart mijn woorden bewaren, handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed”, vers 4 van onze Bijbeltekst. Deze richtlijnen beschermen je. Ze beschermen je tegen uitglijden, tegen afdwalen van de weg. ‘Deze richtlijnen’ kan je ook lezen als de wet van God, Zijn woord. “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Ik zweer mij te houden aan Uw rechtvaardige voorschriften”, Psalm 119 : 105 en 106a. Die voorschriften, richtlijnen zijn als een lamp voor je voet. Wanneer je je daar aan houdt dan zal je niet struikelen of vallen. Ze beschermen je tegen allerlei onheil. Voor ons mensen is een moreel kompas in het leven van ultiem belang. Het voorkomt dat je in allerlei ellende terecht komt. Daar moet je op varen, daar moet je naar luisteren. Door dat moreel kompas van Gods woord moet je jezelf laten gezeggen. Het moet jouw gevoel, jouw begeerte overrulen. Want dat beschermt je. O, wij zijn net als de mensen van deze wereld. Wij zijn ook kinderen van deze tijd. We willen het, we willen het nu en wel meteen. En we zullen dat zelf wel uitmaken, waar bemoei je je mee. Maar is dat wijs? Het antwoord is, nee. Dit soort gedrag heeft mensen, ook christenen, in allerlei problemen gebracht. Niet voor niets staat in de tien geboden het tiende gebod. “Gij zult niet begeren….”. En dat kan je met heel veel zaken aanvullen. Jaloezie leidt tot begeren en begeren leidt tot ellende. De buren hebben een nieuwe en grotere auto gekocht. O, dan moet ik ook een andere auto. Maar ik heb het geld er niet voor. Nou, dan leen ik wel geld. En de buren gaan wel drie keer per jaar met vakantie en altijd naar verre en verlokkende oorden. Dat wil ik ook en men leent weer geld. Nu zeg ik niet dat geld lenen per definitie slecht is, maar veel mensen kunnen geen maat houden en lenen zoveel dat ze in de schulden raken, waar ze niet meer uit kunnen komen en dat zijn niet alleen mensen van de wereld. Denk maar eens aan de Verloren zoon uit Lucas 15. Ook hij viel voor de verlokkingen van de wereld. Wij als christenen zijn daar niet immuun voor. En als wij dat uit het oog verliezen dan begeven we ons op glibberige wegen. Als Leraar hoorde ik eens van een ouder; “o, zoiets doet mijn zoon niet”. Terwijl deze jongen het toch echt gedaan had. Die ouder vergat even dat; we geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Zoals onze belijdenis leert. Het is wijs als je daar vanuit gaat. En dat wil niet zeggen dat je dan niet van je kind houdt. Integendeel, je bewijst juist liefde aan je kind wanneer je zijn of haar verkeerde gedrag corrigeert. Doe je dat niet, dan maak je je kind onbekwaam, je beschadigd zijn of haar moreel kompas en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Wie zichzelf kent, weet dat hij of zij van zichzelf zondig is, die zoekt wijsheid bij God. “Streef naar Wijsheid, zoek naar inzicht, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet. Verlaat de Wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je”, vers 5 en 6.

LEVEN
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houdt ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden”, vers 20 – 22a. Dat is een boude uitspraak; ze zijn het leven. Maar over wat, of beter, wie hebben we het hier dan? Het is het Woord. Jezus zei; "Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven". Hij is de ware Wijsheid. Wie zijn leven in Zijn hand legt, wie de weg gaat die Hij wijst. Wie de Wijsheid en de Waarheid aanneemt die Hij leert en is. Die ontvangt het leven. Niet alleen nu, hier op aarde. Maar ookal nu, hier, begint het eeuwige leven. Zijn wijsheid bewaart je en beschermt je nu in deze verdorven wereld. Hij geeft je leven richting en Hij helpt je doormiddel van Zijn Geest, die alle gelovigen van Hem ontvangen hebben. Die Geest die leeft in je hart en die een gids wil zijn in jouw leven. Laat je door Hem gezeggen, laat Hem de Heer van je leven zijn. Geef je aan Hem geheel en al over. Ga deze weg, Christus. Leef in deze waarheid, Christus. “Weet welke weg je wilt inslaan dan loop je met vaste tred, Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad”, vers 26 en 27. Met dergelijk moreel kompas kom je goed uit. Het leven met Hem tot in eeuwigheid. Zeker weten!
F.L.

 

 


Bijbeltekst van de dag