Skip to main content
  • Wandelen met Wijsheid: maakt gelukkig.

    Wandelen met Wijsheid: maakt gelukkig.

17 november 2022

Hoe word ik gelukkig? Dat is een vraag die bij veel mensen leeft. Maar wat is dat wat je gelukkig maakt? Veel bezitten, rijk zijn? Of de juiste echtgenoot of echtgenote hebben, de juiste relaties hebben? Of is het juist vrijheid, aan niets of niemand gebonden zijn? Misschien is het voor de één dit en voor de ander dat. Maar hoe houd je dan dit geluk vast? En hoe vind ik dan het geluk. Laten we eens kijken wat de Bijbel erover zegt en dat aan de hand van Spreuken.

SPREUKEN 8 : 17 T/M 21

WAARHEID
Er is veel geschreven en er wordt nog veel geschreven over geluk en hoe je gelukkig wordt. Er bestaan naast tal van boeken ook een tijdschrift Happinez dat over gelukkig worden gaat. Wat waarheid is is dat er tal van theorieën bestaan over gelukkig worden. Je hoort nogal eens de opmerking ‘geluk zit in de kleine dingen’. Maar is dat ook zo? Als je aan mensen vraagt wat maakt jou gelukkig? Dan krijg je vaak veel uiteenlopende antwoorden. De één zegt; mijn werk. De ander; mijn kinderen. Een derde; dat ik alles doen kan wat ik wil, ik heb genoeg middelen. En weer een ander zegt; mijn vrijheid. Maar wordt je daar echt gelukkig van? Misschien voor enige tijd wel. Maar als je oud wordt valt je werk weg. De economie kan zo slecht gaan, door allerlei crises, dat je de middelen niet meer hebt. Kinderen kunnen wegvallen, door onenigheid of door erger. En als je oud en gebrekkig wordt is je vrijheid niet zo groot meer. Wat dan? Spreuken zegt in vers 34 van hoofdstuk 8, “Gelukkig de mens die naar mij luistert”, en in vers 32; “Nu dan kinderen, luistert naar mij, gelukkig is wie op mijn wegen blijft”. Geluk zit em dus niet in wat je hebt, maar naar wie je luistert. En dat is hier de Wijsheid. Maar waarom zou dat mij gelukkig maken? Wie naar de Wijsheid luistert doet in elk geval geen rare dingen. Je neemt de juiste, goede keuzes. En dat voorkomt heel veel ellende. Je herkent door de Wijsheid, de valkuilen en leugens van de wereld. Vers 7 van hoofdstuk 8 zegt: “Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid”. Het is de Wijsheid die je de waarheid doet zien. Een oude spreuk luidt de Waarheid maakt vrij, Veritas vos liberabit, dit is ontleent aan Johannes 8 : 32, waar Jezus zegt; “U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden”. Maar het vers daarvoor afgaand zegt waarom; “Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u mijn leerlingen”. Daarin hoor je terug vers 32 van Spreuken 8. In Spreuken is de Wijsheid aan het woord, maar we zagen al eerder dat de Wijsheid God is. En is het ook niet zo dat Jezus de Waarheid is? Wie dus naar Hem luistert zal gelukkig worden. Ook Spreuken geeft daar al een aanwijzing voor in vers 35; “Want wie Mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst van de Heer”. Dat is de waarheid. Je vindt je geluk niet in de kleine dingen, nee, je vindt het echte geluk in iets heel groots, in iemand heel groot, namelijk in Jezus Christus, Gods zoon. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Alles vind je in Hem. En dat raak je nooit meer kwijt, zelfs niet door de dood.

WAARDEVOL
Maar waarom zou ik naar Hem luisteren? Wat levert mij dat op? Wat heb ik aan waarheid? Wordt ik daar gelukkig van? Je wordt er in elk geval vrij van. De waarheid bevrijdt. Spreuken 8 : 6 zegt; “Luister , ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn waarachtig”. Dus wat Spreuken je leert daar heb je werkelijk iets aan. Die waarheid, die wijsheid, maakt je vrij. Waarvan? Bijvoorbeeld van je bezit. Een gezegde is; jij bezit geen rijkdom, de rijkdom bezit jou. En kennen we daar ook niet een sprekend voorbeeld van uit de Bijbel? Kijk maar naar de rijke jongeman uit Mattheüs 19 : 22 Jezus zegt hem alles te verkopen en Hem dan te volgen en dan staat er; “Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen” Voor hem was zijn rijkdom een struikelblok in het volgen van Jezus. En dat kan ook zo maar bij ons het geval zijn. Zijn wij bereid alles los te laten? Of zitten ook wij vast aan ons bezit? Maar Spreuken zegt dan, iets anders laat zien wat werkelijk waardevol is wat echt waarde heeft, vers 10 en 11; “Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Want wijsheid is meer waard dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet”. Aan wijsheid heb je veel meer dan aan zilver en goud. Dat kan worden gestolen, maar wijsheid verlies je nooit. En de rijkdom van de wijsheid glinstert meer dan welke edelsteen dan ook. Ook deze laatste kan gestolen worden, maar de wijsheid houd je altijd. En is het niet zo dat al het aardse zal vergaan, ook zilver en goud en edelstenen, maar het Woord van God zal eeuwig bestaan. Dus wat is waardevoller al je bezit, dat zomaar kan verdwijnen of de wijsheid, de waarheid, het woord van God? De Spreukendichter is overigens iemand die weet waarover hij het heeft, Koning Salomo. Toen God hem vroeg wat hij wilde dat God hem zou geven, antwoorde hij; wijsheid, 1 Koningen 3. Dat antwoord beviel God en daarom gaf hij Salomo nog rijkdom en roem bovendien. En toch had Salomo goed door dat dit niet de ware rijkdom was, nee er was iets veel waardevoller, namelijk de wijsheid van God die hij mocht ontvangen en onderscheidingsvermogen om de juiste keuzes te maken. Dat maakt je veel gelukkiger dan al het goud en zilver in de wereld. Kijk maar hoe hij dat in onze Bijbeltekst verwoord; “Rijkdom en eer heb ik te bieden, blijvende weelde en voorspoed, wat ik geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied je meer dan het fijnste zilver”. Wat is dat dan? Dat waardevolle is de wijsheid van God. En in onze tijd, na Christus komst is dat nog rijker geworden.

WARE RIJKDOM
Hoe wordt je gelukkig ? En hoe houd je dat geluk vast? Om met het laatste te beginnen; geluk is gelijk water, je kunt erin baden, maar je kunt het niet vasthouden. Maar dan heb ik het over aards geluk. Hoe houd ik het dan wel vast? Het ware geluk, de ware rijkdom is; “Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus”, Zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is mijn troost en mijn geluk. Ik kan alles in het leven kwijt raken, ja ik kan zelfs mijn leven kwijt raken, maar Hem raak ik nooit kwijt. Dat is ware rijkdom. En die ware rijkdom maakt gelukkig. Ik zit niet vast aan mensen of aan bezit, maar aan Jezus Christus. Mijn leven wordt niet bepaald door de omstandigheden, maar door mijn Heer en Heiland. Dat is de echte diepe wijsheid die rijker maakt dan goud of zilver of edelstenen. Die wijsheid leert je waar het op aankomt, namelijk je leven overgeven aan je Heer en Heiland, Jezus Christus. Die wijsheid leert je Zijn wil te doen. Altijd te vragen; Heer wat wilt u dat ik doen zal. Elke dag de juiste keuze maken. Wordt ik daar gelukkig van? Nee, je bént al gelukkig als je dat doet. Wat geluk is wordt vaak aards ingevuld: Rijkdom, vrijheid, enz. Maar echt geluk is een kind van God te zijn. En hoe wordt je dat? Door Jezus Christus te aanvaarden als je Heer en Redder. Je leven in Zijn handen te leggen. En te leven zoals Hij dat graag ziet. En dan ben je gelukkig en ontvang je een enorme rijkdom, namelijk de vergeving van je zonden, het eeuwige leven en dat niet pas straks als je het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Nee, nu al. En je ontvangt de Heilige Geest. God zelf komt woning in jou maken. Hij wordt deel van jou en jij wordt deel van Hem. Dat is pas rijkdom. Daar kan geen goud of zilver of edelsteen tegenop. En dan zing ik gelukkig, getroost en rijk: Jezus, leven van mijn leven/ Jezus dood van mijnen dood/ die voor mij U hebt gegeven/ in de bangste zielenood/ opdat ik weten zou in het sterven/ dat ik het leven mag beërven/ Duizend-, duizendmaal, o Heer/ zij U daarvoor dank en eer. Lied 89 GK.
F.L.