• Wandelen met Wijsheid: mijdt de dwaasheid.

    Wandelen met Wijsheid: mijdt de dwaasheid.

01 december 2022

Hebt u wel eens iets gedaan, waarvan u achteraf dacht dat was niet slim? Hopelijk kon u dat nog rechtzetten. Of misschien heeft u zich wel eens te buiten gedaan, aan iets wat u zich eigenlijk niet veroorloven kon. Of hebt u iets gedaan wat u niet verantwoorden kon. Hoe voelde u zich toen? Knaagde uw geweten? Had u er last van? Of misschien had het wel verregaande consequenties. Laten we in deze laatste wandeling met Wijsheid eens kijken wat Spreuken hier over zegt.

SPREUKEN 9 : 1 T/M 18

GEESTELIJKE STRIJD
Dit is voor nu de laatste keer dat ik thematisch uit het Spreukenboek werk. Na ons hoofdstuk komen een reeks hoofdstukken met allemaal tweeregelige spreuken . Een rijke schat voor hem of haar die wijs wil worden. De eerste negen hoofdstukken zijn uitgebreider en staan vooral stil bij oorsprong, bron, grondhouding, keuzes en wat dit de wijze ‘oplevert’. In ons hoofdstuk komt als het ware nog éénmaal een laatste oproep om het juiste te kiezen. Die oproep gaat uit naar de onnozele mensen. Wie zijn dat eigenlijk? Mijnsinziens zijn dat zij die nog geen weet hadden van de onderliggende strijd; wijsheid of dwaasheid. Je kunt ook zeggen; zij die nog in hun onschuld leven, zoals kinderen. Zich van geen kwaad bewust. Zij worden aangesproken en je ziet dat er een gevecht aan de gang is tussen de Wijsheid en de Dwaasheid. Een geestelijk gevecht. De Wijsheid roept; “Onnozele mensen, komt toch deze kant op. Wie geen verstand heeft roept ze toe”, vers 4. Maar vrouwe Dwaasheid doet hetzelfde in vers 16. Het is een enorm getouwtrek om de onnozele zielen. Wij zien op de achtergrond een andere strijd, namelijk tussen de Wijsheid; God en de Dwaasheid; de duivel. En ook uit andere Bijbelboeken weten we dat die strijd er is. Zij die door Christus zijn vrijgekocht en bij Hem horen, de kinderen van God, worden belaagd. Belaagd door de Satan. Hij probeert ons te verleiden. En daar moeten we niet vreemd van op kijken. De wereld heeft Satan al. Maar hij wil ook de kinderen van God hebben. Petrus waarschuwt; “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi”, 1 Petrus 5 : 8. Gelukkig brult hij, dus je weet wanneer hij in de buurt is. En toch roept Petrus je op om waakzaam te zijn en op je hoede. Waarom? Omdat een leeuw, ookal hoorde je hem brullen, zomaar in eens tevoorschijn kan springen. Hoe zie je dat concreet in je eigen leven? Satan kiest altijd je zwakste punt om aan te vallen. Bijvoorbeeld; je houdt wel van een drankje, maar je weet ook dat je je eigen grenzen niet kent. Zo kan hij zomaar op een feestje, bijvoorbeeld, je bespringen en voor je het weet bevind je jezelf in een situatie waar je later veel spijt van hebt. Of je bent verzot op winkelen en dan kijk je niet op een cent. Ik heb toch een creditkaart? Maar door ondoordachte aankopen, bijvoorbeeld op Black Friday, zit je niet alleen met allerlei spullen die je niet echt nodig had, maar ook nog met een behoorlijke schuld. Maar het kan nog erger. Je steelt uit de kas, want je wilt iets zo graag dat je die stap zomaar zet, want je wilt ‘erbij horen’, maar je hebt daar eigenlijk de middelen niet voor. En zo heeft Satan je zomaar te pakken. Laten we er maar eerlijk over zijn. Wij zijn er, ook als christenen, niet immuun voor. En zo heeft ook in ons leven die strijd haar plaats, ookal merken wij er niet altijd iets van. In Openbaring lezen we over de strijd, die op de achtergrond, buiten onze waarneming, wordt gevoerd.

WIJS OF DWAAS
Maar nu komt het erop aan. Want wetend van de strijd zijn we niet meer ‘onnozele’ mensen. Nee, we zijn gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. We kunnen straks niet zeggen; nou dat wist ik niet. Hier op aarde komt het erop aan, kies ik voor de Wijsheid of voor de Dwaasheid. En let wel, elke keuze heeft zijn consequenties. De Satan wil ons laten geloven dat dit niet waar is. En hij kan het zo sturen dat dit ook zo lijkt. Maar de afrekening komt later, hoe dan ook. Ook Spreuken 9 doelt daarop, vers 17 en 18; “Gestolen water smaakt verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij. Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk”. We kunnen het ook anders zeggen; doen van God verbiedt is zonde. En de zonde leidt tot de dood. Dat is de uiterste consequentie. Ookal lijkt het mensen van de wereld voor de wind te gaan. Ookal lijkt het of ze soms boven de wet staan en dat ze alles naar hun hand kunnen zetten, omdat ze rijk of invloedrijk zijn. Eens komt de afrekening. Jezus verhaal van de Rijke man en de arme Lazarus illustreert dat goed, Lucas 16 : 19 t/m 31. Er is een consequentie, hoe dan ook. Maar voor mensen die de wil van God (willen) doen in hun leven is die consequentie soms al direct aanwezig. Ze worden buitengesloten, ze worden niet gepruimd. Men ziet ze als spelbrekers. Heilige boontjes. Op het best worden we getolereerd, maar het kan ook ontaarden in pestgedrag op het werk, van je collega’s, in de buurt, van buren. Het kan je een promotie kosten of zelfs je baan. Of je wordt min of meer gedwongen om te verhuizen. Maar houdt dan moed, want Jezus zegt hiervan; “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten”, Mattheüs 5 : 11 en 12. Is dat makkelijk? Nee, helemaal niet. Maar het moet niet zo zijn dat je dan maar van de weg van de Wijsheid afgaat. Wie denkt; nou één keertje kan toch geen kwaad, geeft de duivel een voet tussen de deur. Niet doen dus, want de weg van de Wijsheid heeft een grote belofte in zich.

WIJSHEID VERMEERDERT JE DAGEN
En wat nu zo mooi is aan die belofte is dat deze nu al opgaat. Kijk maar wat vers 11 zegt: “Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, ik voeg jaren aan je leven toe”. Hoe werkt dat dan? Allereerst zorgt Wijsheid dat je jezelf niet in allerlei gevaren begeeft, waardoor je beschermt bent. Maar het wordt nog mooier, want wie voor Wijsheid kiest kiest voor God. En wanneer je door Jezus Christus bent vrijgekocht, dan wordt je een Kind van God. Wanneer Hij jouw Heer en Redder is dan heb je ook alles ontvangen wat Hij voor je heeft verdient, namelijk de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. En dat begint nu al, zodat je eeuwig zult leven, eerst hier op aarde en vervolgens is de hemel. Wees daarom wijs. Wie wijs leeft vermeerdert niet alleen wijsheid, maar ook zijn levensdagen. Wijzen worden alsmaar wijzer, zelfs als ze worden gecorrigeerd, want daar leren ze van. Als je een fout maakt en je leert daarvan, dan wordt je er wijzer van. Maar dwazen worden alleen maar dwazer. Dwaasheid stapelt zich op en ze worden al dwazer. Naar wijzen luisteren ze niet, die lachen ze uit. Maar ook daarbij geldt; wie het laatst lacht lacht het best. Hun zal het lachen vergaan. Maar de wijzen zullen juichen en lachen tot in eeuwigheid. Leer van de wijze lessen die in de volgende hoofdstukken volgen, Leer van het Woord van God. “Betreed de weg van het inzicht, dan zal het je goed gaan”, vers 6b. Maar onthoudt vooral dit; “ Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige”, vers 10. Die vertrouwdheid wens ik jullie toe. Wees dus wijs en mijdt de dwaasheid.
F.L.


Bijbeltekst van de dag