Skip to main content
  • Wandelen met Wijsheid: Op zoek.

    Wandelen met Wijsheid: Op zoek.

08 september 2022

Hoe kom ik aan de juiste gegevens, aan de juiste informatie om een beslissing te kunnen nemen? Dat is een vraag die je misschien wel eens gesteld hebt of in elk geval gedacht hebt. Misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd; hoe kom ik te weten hoe het zit? Wat moet ik doen in deze situatie? Of wat moet ik zeggen? Je gaat opzoek naar het antwoord. Daar wil ik het vandaag in dit Wandelgesprek eens over hebben.

SPREUKEN 2 : 1 T/M 11.

OP ZOEK
Wij hebben allemaal wel eens een situatie waarin we zouden wensen dat we wisten hoe nu te handelen. Misschien ben je goed in improviseren. Je maakt er maar het beste van. Het kan ook zo zijn dat je sowieso maar wat doet. Of misschien ben je wel heel impulsief en ga je af op je gevoel. Er zijn heel wat mensen die hiermee weg komen. Maar soms is dat niet genoeg. En wat moet je dan doen? Dat is een vraag die vooral belangrijk is wanneer je het voornemen hebt om het goed te doen. En dat is ook wat onze Heer van ons vraagt. Niet dat we allemaal bollebozen worden of allemaal geleerd worden, maar dat je je best doet. Altijd je best doen. Dat betekent niet dat je op je tenen moet lopen, dat je meer moet doen dan je werkelijk kan. Nee, gewoon je best doen. zoals jij bent met jouw gaven en talenten. Het beste van jezelf geven. Maar wil je dat ook met belijd en met wijsheid doen, dan zegt de Spreukendichter, “als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat”, vers 3 en 4. Dan moet je dus speuren, zoeken. In het nieuwe Testament horen we dat we ons moeten richten op wat boven is. In de oude vertaling stond; “Zoekt de dingen die boven zijn”. In de nieuwe vertaling staat; “Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is”, Kolossenzen 3 : 2. En ook Jezus zelf heeft gezegd; “Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”, Mattheüs 6 : 33. Daaruit wordt wel duidelijk dat je op zoek moet gaan. Niet denken, nou het komt wel goed, maar actief aan het zoeken gaan. Helaas komt het nogal eens voor dat christenen een consumentistische instelling hebben. Ze willen dat het met hapklare brokken wordt aangeboden. Maar Jezus en de Heilige Schrift zeggen; ZOEK. Dat houdt activiteit in, niet achteroverleunen en dan maar hopen dat het een keer komt. Nee, je moet aan het werk. Geloven is ook een werkwoord. Dat vraagt een actieve houding. Er zijn christenen die ervan overtuigd zijn dat het je gegeven moet worden. Ze wachten als het ware op een ‘pakketje’ van boven. En hun excuus is vaak: ‘Ja, het moet je gegeven worden’. En dat is ook waar. Je ontvangt het geloof van God, door de Heilige Geest. Maar Jezus zegt niet voor niets dat we moeten zoeken. En als ons dat zwaar valt, dan moeten we op zijn minst ons hart en handen open houden om te kunnen ontvangen. Ook van jou wordt een actieve houding gevraagd. Het is niet iets dat je moet overkomen, zo van, ik kan er niets aan doen. Net als met regen. Wanneer het regent overkomt je dat, daar kan je niets aan doen. Maar er zullen maar weinig mensen zijn, die zich dan maar door en door nat laten regenen, want ja, je kan er toch niets aan doen, het overkomt je. Nee, de meeste mensen steken dan een paraplu op of trekken een regenjas aan. Je doet er actief iets tegen om nat te worden. Dus ga op zoek.

RESULTAAT
‘Maar is die inspanning dan wel de moeite waard’? ‘Wat levert het mij nou op’? Nou en of levert dat wat op. Kijk maar wat er in ons Bijbelgedeelte staat. “Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan raak je met God vertrouwd. Want de Heer die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht”, vers 5 en 6. Nou die laatste zin dat snappen we wel. Maar die eerste zin? Wat heb ik eraan dat ik ontdek wat ontzag voor de Heer is? Laten we daar eens even op kauwen, op die zin. Voor wie heb je ontzag? Ik denk voor iemand die heel belangrijk is en die veel meer kan dan jij en daar bovendien ook de macht toe heeft. Zo kan je ontzag hebben voor je baas, je leraar ,voor de rechter of voor de koning. Maar kijk nu eens wie er in deze tekst wordt genoemd; de Heer. Hij is de almachtige, de alomtegenwoordige, de eeuwige en alwetende God. ‘Ja, maar wat levert mij die kennis dan op’, vraag je misschien. Het levert je op dat je weet dat wanneer ik op Hem vertrouw, ik er zeker van kan zijn dat het goed komt. Want er is niets dat Hij niet kan. Hij kent mij bovendien door en door. Hij weet wat ik nodig heb. Hij kent mijn vreugde en verdriet. Daardoor weet ik dat mijn zoeken altijd resultaat zal hebben. Ook belooft Jezus dat in Mattheüs 7 : 7 en 8. “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan”. En je weet als je ontzag voor God hebt ontdekt in jezelf; Hij zal doen wat Hij belooft! Dat wordt nog sterker door de tweede helft van die eerste zin. Je raakt vertrouwd met God. Door omgang met Hem te oefenen. In je gebed, door het lezen van Zijn woord. Maar ook wanneer je Zijn hand in jouw leven opmerkt. Dat die Eeuwige Heilige God met jou, klein en nietig mensje omgang wil hebben. Naar je luistert, met je meegaat in het leven, dat vervult je met ontzag voor Hem, althans zo werkt het bij mij wel. En daardoor vraag je, zoek je en klop je. En zegt Jezus dan, dan zal je vinden en er zal voor je worden opengedaan. Met andere woorden dat levert altijd resultaat op. Maar let wel, misschien niet altijd zo, zoals ik het bedacht heb. Of op het moment dat ik me dat heb voorgesteld. Het is echter mijn ervaring dat je altijd krijgt wat je nodig hebt, op het moment dat het er toe doet. Dat heb ik gemerkt in mijn eigen leven. Als ik terug kijk dan zie ik; toen en toen kreeg ik juist op het goede moment wat ik toen nodig had. Ook dat vergroot je ontzag voor God, maar ook je liefde voor Hem. En daardoor trekt Hij je naar zich toe. En het uiteindelijk resultaat is dat je op de belangrijkste plaats bent waar je maar kunt zijn; dicht bij Zijn Vaderhart.

GEREEDSCHAP
Wanneer je dus op zoek gaat, dan levert dat resultaat op. Niet omdat jij nou zo goed bent, nee, omdat God jou dat wil schenken. Hij schenkt jou Zijn kennis en inzicht. We zagen dat wijsheid, kennis en inzicht van de bron, God, komen. Hij is het begin. Maar we zagen ook dat ontzag het begin van de kennis is. Een cirkelzaag is een goed stuk gereedschap. Maar je moet wel weten hoe je met dat gereedschap moet omgaan. Je moet ontzag hebben voor de kracht van deze zaag. Anders ga je er roekeloos mee om. En dat kan enorme schade opleveren, niet alleen aan anderen , maar ook aan jezelf. Zo is ontzag ook de grondslag van Gods Kennis. Je moet goed omgaan met de Kennis en het inzicht dat Hij je geeft. Het kan heel veel ellende voorkomen. Het vervolg van Spreuken 2 gaat daarover. Wanneer je geen ontzag voor God hebt, brengt de kennis en inzicht je niets. Ik kende iemand die de Bijbel beter kende dan ik, maar hij geloofde niet in God. Voor hem was het een boek met mooie en soms gruwelijke verhalen. Doordat hij geen ontzag voor God had, was de kennis en het inzicht uit Gods woord voor hem krachteloos en nutteloos. Maar wie op God vertrouwen en Zijn wil doet krijgt van Hem het juiste gereedschap om het leven aan te kunnen en het goede te doen. Zijn kennis en inzicht. En dan mogen we ons laten sterken door Psalm 25 : 7 Berijmd ( GK ) “Gods vertrouwelijk omgang vinden, zielen waar Zijn vrees in woont, daar de Heer aan Zijn beminden Zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij mijn voet redt uit alle hinderlagen” Ga dan op zoek, want dan vindt je, zeker weten.
F.L.