• Agenda

    Agenda

Leesdienst met Roelof Veen

Datum
25 september 10:00 - 11:00
Locatie
De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101, 7329 CA. Apeldoorn

Beschrijving


Liturgie
Votum en groet
GK Psalm 65:
1 De lofzang klinkt uit Sions zalen
2 Een stroom van ongerechtigheden
Lezing van de wet (Exodus)
DNP 119:
1:Als je de weg van Gods geboden gaat
2 Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
Gebed
Schriftlezing Genesis 29:1-30:2
GK Psalm 37:
2: Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen
3: Zie op de HEER als onrecht u doet lijden
5: Wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen
Preek
DNP 94:
3: Jij dwaas, kom eindelijk bij zinnen
4: Gelukkig wie zich wil bekeren
5: Wie staat mij in de strijd terzijde
6: Bent u een vriend van slechte mensen
Dankgebed
Collecte
Liedboek 705: (met tegenstem)
1: Ere zij aan God, de Vader
3: Ere zij de Heer der eng’len
4: Halleluja, lof aanbidding
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Maatregelen i.v.m. corona
Kijk HIER voor meer informatie over de geldende maatregelen voor onze kerkdiensten.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag