• Agenda

    Agenda

Kerkdienst met stud. N. Snijder

Datum
19 maart 10:00 - 11:00
Locatie
De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101, 7329 CA. Apeldoorn

Beschrijving


Liturgie
Votum en groet
De Nieuwe Psalmberijming Psalm 42:1–3 Als een uitgeputte hinde
Lezing van de tien woorden
Psalmen Voor Nu 130 Uit de diepten roep ik U
Genadeverkondiging
Gebed
Schriftlezing | Psalm 22
Sela | Gebed om hulp
Kinderlied | Op Toonhoogte 2015 lied 514 Ik ben veilig in Jezus’ armen
Preek
Opwekking 714 Uw liefde laat nooit los
Gebed
Collecte
De Nieuwe Psalmberijming Psalm 42:4–6 God, mijn ziel is neergebogen
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag