Skip to main content
  • Agenda

    Agenda

Kerkdienst met br. Frenk Lip

Datum
24 september 10:00 - 11:00
Locatie
De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101, 7329 CA. Apeldoorn

Beschrijving


Liturgie
Votum en zegengroet.
Zingen: Psalm 100 : 1,2,3 DNP “Juich heel de aarde voor de Heer”
De Tien woorden
Zingen: Psalm 19 : 5 GK17 “Het woord van uw vermaan”
Gebed
Lezen: Efeziërs 4:11-16 en 1 Petrus 2:1-5
Zingen: Gezang 78 : 1 en 2 “Laat me in u blijven…..” LvdK
Kinderen naar de Ontdekkers
Tekst Efeziërs 4:15
Preek
Zingen: Gezang 78 : 3 en 4 LvdK
Gebed en voorbeden
Collecte en de kinderen komen terug in de kerkzaal.
Zingen: Opwekking 589 “Ik wil juichen voor U”
Zegen en Amen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.