Skip to main content
  • Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. Marinus Beute

Beschrijving


Liturgie
Direct na mededelingen en stiltemoment: Psalm Project. Ps. 27 – Wacht op de Heer
Votum en groet
De Tien Woorden
Opw. 389 – Create in me a clean heart
Gebed
Schriftlezing Galaten 1
Kindmoment
Kinderlied: OT. 555 – Kom aan boord
Preek
LB. 574 – Glorie zij u, Christus
Gebed
GK. 185 – Heer, wij loven en aanbidden u
Collecte
DNP. Ps. 148 – Zing, halleluja, prijs de Heer
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.