• Agenda

    Agenda

Eerste Pinksterdag met ds. J.M. Beute

Beschrijving


Liturgie
Votum en groet
LB.687 – Wij leven van de wind
Gebed
Schriftlezing Handelingen 2:1-13
Kindmoment
Kinderopw.70 – Liefde, blijdschap, vrede
Schuldbelijdenis
DNP. Ps. 51:3-4 – Zuiver mijn hart, God
Genadeverkondiging: Romeinen 8:1-11
LB.686 – De Geest des Heren heeft
Gebed
Schriftlezing Ezechiël 36:16-28
Gezang 31 (Zingende gezegend – melodie van Ps.19):
Preek
Verwoerd – Ik geef mijn leven aan u over
Leefregel van het nieuwe leven: Romeinen 12
OT.365 – We are one in the spirit
Gebed
Collecte
Opw.602 – Vrede van God
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag